Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του δικτύου , στις 12, 13 & 14 Απριλίου 2014 με θέμα: «Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά Μονοπάτια από την αρχαιότητα ως σήμερα»

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και στα πλαίσια των δράσεων του δικτύου «Γεωμυθολογικά - Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια», συνδιοργάνωσε με το  Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης (Συντονιστικό ΚΠΕ) τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου. 
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η μελέτη των περιβαλλοντικών μεταβολών (γεωμορφολογικές, κλιματικές) και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και η ανάδειξη της διασύνδεσή τους με πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία (μύθοι, παραδόσεις) και την κοινωνική οργάνωση. Ιδιαίτερη έμφαση  δοθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας. Επιδιώχθηκε επίσης η παιδαγωγική αξιοποίηση της μελέτης αυτής σε προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τις Περιβαλλοντικές τους Ομάδες.
Το σεμινάριο  πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων  στις 12, 13 & 14  Απριλίου 2014  με θέμα:
«Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά Μονοπάτια από την αρχαιότητα ως σήμερα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Παρασκευή 12 Απριλίου (απόγευμα) – ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

17.20-17.30          «Παρουσίαση του ΚΠΕ Κρεστένων και των δράσεών  του»
                            


                               17:30 – 17:40       Το Εθνικό θεματικό Δίκτυο « Γεωπεριβαλλοντικά-
                                 Γεωμυθολογικά  μονοπάτια»  Μαρίνα Παπαγεωργίου, Υπεύθυνη ΚΠΕ
                                Στυλίδας-Υπάτης,  Κωνσταντίνος Αγγελής, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ,
 πρόεδρος του συντονιστικού του δικτύου.


                                17:40 – 18:00        «Η κλασσική Ολυμπιακή Διαδρομή Ήλιδος-Ολυμπίας.
                                 Ο δρόμος των αθλητών προς τη δόξα»
                                  Γεωργία Χατζή-Σπηλιοπούλου, Διευθύντρια Ζ’ ΕΠΚΑ

18:00 – 18:10        Διάλειμμα – Καφές
18:10 – 18:40        «Η επίδραση γεωπεριβαλλοντικών συνθηκών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία»
                                  Διονύσιος Παναγιωτάρας, Γεωχημικός-Περιβαλλοντολόγος, 
                                  επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας
18:40 – 19:00          «Μεταβολές των ακτογραμμών και της θαλάσσιας στάθμης
                                 στην Ελλάδα τα τελευταία 10.000 χρόνια.. Παραδείγματα από την Δυτική  
                                Ελλάδα»,Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής  Γεωγραφίας και 
                                 Παλαιομορφολογίας, Γεωλογίας ΑΠΘ.

19:00 – 19:20        «Περιβαλλοντικές μεταβολές στην παράκτια ζώνη.
                                Παλαιοπεριβαλλοντικοί Δείκτες»
Γεώργιος Συρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής  Παλαιοντολογίας και Παλαιοπεριβάλλοντος, Γεωλογίας   ΑΠΘ.

19.20-19.40:            Συζήτηση- Ερωτήσεις

19:40 – 20:30        Παιχνίδια γνωριμίας - επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδας:
                              Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Κρεστένων

20:30                     Δείπνο

Σάββατο 13 Απριλίου 2013
 
       9:30 – 10:15            «Μυθολογικά μονοπάτια στην Ολυμπία γη»
                                        Αγγελική Τσούρα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων

     10:30                        Αναχώρηση για Αρχαία Ολυμπία            

     11:00 – 14:00        Εργασία πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας
  Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής  Γεωγραφίας και Παλαιομορφολογίας,    Γεωλογίας ΑΠΘ Γεώργιος Συρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής  Παλαιοντολογίας και Παλαιοπεριβάλλοντος,  Γεωλογίας   ΑΠΘ.Αγγελική Τσούρα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων
 Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Κρεαστένων


14:00                       Επιστροφή στο ΚΠΕ Κρεστένων
14:30                       Γεύμα – ξεκούραση

17:30 – 18:00         «Καλλιμάχου, Εις Δήμητρα : Μυθολογική, Κοινωνιολογική και Ψυχαναλυτική 
                                 προσέγγιση των προσώπων που συμμετέχουν στην Καλλιμάχεια εκδοχή της 
                                  οικολογικής ύβρεως του Ερυσίχθονα»
                                 Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ζακύνθου
                                  Δήμητρα Μπία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου

18:00 – 20:30           Παράλληλη διεξαγωγή τριών εργαστηρίων 
      
                        
   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1:  
 «Μέθοδοι προστασίας και ελέγχου λίθων και μαρμάρων»,
                 Διονύσιος Παναγιωτάρας, Γεωχημικός-Περιβαλλοντολόγος,
                       επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: «Ταξίδι στο χρόνο»
                                                      Μαρκατσέλης  Ευάγγελος, Γεωλόγος  
                      

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:
 «Καλλιμάχου, Εις Δήμητρα: Απόπειρα δραματικής αναπαράστασης του μύθου 
 του Ερυσίχθονα 
με τη χρήση των τεχνικών του σωματικού και τελετουργικού θεάτρου»
Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ζακύνθου
Δήμητρα Μπία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου
20:30                     Δείπνο

Κυριακή 14 Απριλίου 2013

9:00 – 9:30            Πρωινό

Παρουσιάσεις  Υπευθύνων Π.Ε.- Σχ. Δραστηριοτήτων και συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε.

10:00 – 10:15           «130.000 χρόνια αέναης ανθρώπινης παρουσίας στο σπήλαιο       
                                 της Θεόπετρας» Χρήστος Παπαβασιλείου, , Μέλος  
                                 Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

10:15 – 10:30           «Ο μύθος της Λερναίας Ύδρας:απόπειρες ερμηνείας» Γιώργος
                                 Σταυρόπουλος, Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων Α/θμιας Δ/νσης
                                 Εκπ/σης      Φθιώτιδας 
 

10:30 – 11:00        «Μυθολογία και ΠΕ»
                                    Αθανάσιος Πανάγου, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ  Άμφισσας


11:00 – 11:30        Διάλειμμα – Καφές

Παρουσιάσεις  προγραμμάτων σχολείων του Δικτύου.

11:30 – 11:45         «Γεωμυθολογικά μονοπάτια στην Κρήτη: Οι Μινωίτες στο φως»               
                               Στυλιανός Μανωλιούδης, Εκπαιδευτικός 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου

11:45 – 12:00         «Μυθολογία του τόπου μας»               
                               Γαρυφαλλιά-Ευσταθία Καρμίρη, Εκπαιδευτικός 8ου Δημ. Σχ. Καλυβίων
                                Λαμίας

12:00 – 12:15        «Από την  Κύμη στην Πυρά. Ακολουθώντας τα ίχνη του Ηρακλή»
                                 Θεόδωρος Ραφτόπτουλος - Εκπαιδευτικός Γυμνασίου Κύμης

12:15 – 12:30         «Στη μυθολογία κάνω βουτιά, με τους ήρωες συντροφιά»,
                                Φωτεινή Μπένου, Γεωργία Ευσταθιάδου -12ο νηπ/γείο Βόλου
12:30  – 13:00          Αξιολόγηση Σεμιναρίου


13:30                            Γεύμα - Λήξη σεμιναρίουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου