Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το Εθνικό σχολικό θεματικό δίκτυο, «Γεωπεριβαλλοντικά - Γεωμυθολογικά μονοπάτια» λειτουργεί από το 2005 με το υπ’ αριθμ. 5965/Γ7/21-1-2005 έγγραφο του ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ
Συντονιστικός φορέας είναι το Κ.Π.Ε. Στυλίδας .Το δίκτυο έχει 3ετή διάρκεια. Η ένταξη μιας σχολικής ομάδας στο δίκτυο, είναι διετής.


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ:
Α) Οι Περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο παρελθόν, γεωμορφολογικές ή κλιματικές.
Β) Οι Φυσικές μεταβολές που παρατηρούμε σήμερα, που πιστεύουν οι επιστήμονες
ότι θα συμβούν στο μέλλον και η σχέση τους με το χθες.
Γ) Τα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία του Ελλαδικού χώρου και η σχέση τους με τις περιβαλλοντικές αλλαγές.

Οι Μύθοι, οι Θρύλοι, οι παραδόσεις κ.λ.π. που εξηγούσαν ή δικαιολογούσαν τα φαινόμενα.
Τα Γραπτά κείμενα που δείχνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες του παρελθόντος .
Δ) Η κοινωνική οργάνωση που αναπτύχθηκε.
Η εξέλιξη των τρόπων καλλιέργειας στη Γεωργία, τα καλλιεργούμενα είδη κ.λ.π.
Κατοικία και οργάνωση κοινωνιών.
Πολίτευμα, ηθικές ή κοινωνικές αξίες, Θρησκεία.
Ε) Η χάραξη γεωπεριβαλλοντικών- γεωμυθολογικών μονοπατιών και η αποτύπωση των στοιχείων που το καθορίζουν, όπως :
Η χαρτογράφηση,
Η φωτογράφηση,
Η βιντεοσκόπηση,
Η χρήση πολυμέσων για δημιουργία εικονικών μονοπατιών και
Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.

ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ
- Η μελέτη των αλλαγών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που ακολούθησαν τις γεωλογικές μεταβολές του παρελθόντος και η ερμηνεία τους μέσα από την μυθολογία.
Η προσέγγιση του θέματος γίνεται διεπιστημονικά, εξετάζοντας τη σχέση Μυθοπλασίας με τις γεωλογικές και κλιματικές αλλαγές που συνέβησαν, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, τη Λαογραφία την ανθρωπογεωγραφία κλπ.
- Η διερεύνηση των σχέσεων που υπήρχαν ή υπάρχουν, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας όπως, οι κοινές ονομασίες ποταμών, οι μετακινήσεις των πληθυσμών,
τα τοπικά ήθη και έθιμα, που είναι παρόμοια σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας κλπ.
Στόχος μας είναι :
- Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με το σημερινό φυσικό περιβάλλον, να εξηγήσουν τις μεταβολές και να αντιληφθούν ότι η επιφάνεια της γης μεταβάλλεται συνεχώς και θα συνεχίζει να μεταβάλλεται στο μέλλον, αλλά και την ανθρώπινη παρέμβαση στις μεταβολές αυτές.
- Να γνωρίσουν τους μύθους, θρύλους κ.λ.π. και να κατανοήσουν τα φαινόμενα που προσπάθησαν να εξηγήσουν οι μύθοι αυτοί, σε μια εποχή που δεν είχαν αναπτυχθεί οι Φυσικές Επιστήμες.
- Να συμβάλλουμε στην ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών και την ανάπτυξη των γνώσεων για το περιβάλλον.
- Να αναπτυχθεί η επικοινωνία σχολείων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας .
- Να δημιουργηθούν γεωπεριβαλλοντικά - γεωμυθολογικά μονοπάτια σε όλη την Ελλάδα με προοπτική αυτό να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Τα Κ.Π.Ε. που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι:
Στυλίδας, Υπάτης, Άμφισσας, Αρχανών Ηρακλείου, Βάμου Χανίων, Καλαμάτας, Καστοριάς, Μουζακίου, Μακρινίτσας, Δραπετσώνας, Αράχθου, Νάουσας, Ελευθερίου Κορδελιού, Αν. Ολύμπου –Πιερίας, Έδεσσας- Πέλλας, Βελβεντού – Κοζάνης, Νέας Κίου- Αργολίδας, Τροιζίνας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από 9 μέλη.
1) Μαρκατσέλης Βαγγέλης. Από το Κ.Π.Ε. Στυλίδας. Πρόεδρος συντονιστικού.
2) Μπότσαρης Δημήτρης, Κ.Π.Ε. Μουζακίου. Αντιπρόεδρος.
3) Δουμπιώτη Καίτη. Υπεύθυνη Π.Ε. Β/μιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας. Γραμματέας.
4) Φουσέκη Έφη. Υπεύθυνη ΠΕ Α΄ Αθήνας. Ταμίας.
5) Μπουκουβάλας Αντώνης. Από το Κ.Π.Ε. Στυλίδας.
6) Από το Πανεπιστήμιο Αθήνας: κ. Μαριολάκος Ηλίας Ομ. Καθ.Παν.Αθήνας.
7) Στυλιανού Λιάνα. Από το Κ.Π.Ε. Νάουσας.
8) Περδίκης Γεώργιος. Υπεύθυνος ΠΕ Β/μιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας.
9) Δημητροπούλου Βασιλική. Εκπρόσωπος ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Βλάχου Ειρήνη Κ.Π.Ε. Νέας Κίου
2) Πανάγου Θανάσης, ΚΠΕ Άμφισσας:
3) Βαλαβάνη Δήμητρα, Από το Κ.Π.Ε. Βάμου:
4) Αλεξίου Θεμιστοκλής:, Κ.Π.Ε. Τροιζίνας:
5) Ντάμα Μαρία, Από το Κ.Π.Ε. Αράχθου
6) Σαλαπατάρας Στέλιος Υπεύθυνος ΠΕ Β/μιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας.
7) Φαρμάκης Γιάννης Υπεύθυνος Π.Ε. Β/μιας Εκπ/σης Ν. Θεσσαλονικης
8) Στάθη Μαρία, Κ.Π.Ε. Αν. Ολύμπου
9) Μπαντέκας Γιάννης, Drs Γεωλόγος Παν. Αθήνας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαριολάκος Ηλίας, Ομ. Καθ. Παν. Αθήνας
Αναγνώστου Χρήστος ,Ερευνητής Α του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Παυλίδης Σπύρος καθηγητής Γεωλογίας του Α.Π.Θ.
Παπαμαρινόπουλος Σταύρος καθηγητής Γεωλογίας Παν. Πάτρας
Μανούτσογλου Εμμανουήλ αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Κυλίκογλου Βασίλης, Διευθυντής ερευνών εργαστήριου Αρχαιομετρίας, του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Αποστολίκα –Κυπαρίσση Αικατερίνη, Κεντρική Εφορία Αρχαιοτήτων
Κορρές Γεώργιος καθηγητής Προϊστορίας Παν/μιου Αθήνας
Παπαθεοδώρου Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής Παν/μιου Πάτρας, τμήμα Γεωλογίας
Μπαντέκας Γιάννης Drs Γεωλόγος Παν. Αθήνας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στυλιανού Λιάνα, Κ.Π.Ε. Νάουσας
Μακέλη Ματούλα, Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας
Μανωλεδάκης Μανώλης dr.Αρχαιολογίας
Ψύχας Παναγιώτης Γυμν. Προσύμνης Αργολίδας
Μπακολουκά Αθανασία 28ο Νηπ. Λαμίας.
Όλα τα μέλη της Παιδαγωγικής ομάδας του. Κ.Π.Ε. Στυλίδας


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Την ευθύνη για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού του δικτύου, έχει η παιδαγωγική –επιμορφωτική ομάδα, σε συνεργασία με το συντονιστικό Κ.Π.Ε.
Τα Κ.Π.Ε. του δικτύου, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. συγκεντρώνουν τις εργασίες των σχολείων, τις αξιολογούν και στέλνουν το υλικό στο Κ.Π.Ε. Στυλίδας για έκδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου